Refiner Sleeves

Det første sportsudstyr, der har til formål at understøtte mental styrke direkte på banen. Hjælper spillere og trænere med at fokusere og målrette træningen.

Træneroplæg

Introduktion og uddannelse af klubbens trænere med henblik på korrekt anvendelse af Refiners værktøjer, sikring af optimal implementering i klubben og hvordan man skaber et sundt talentudviklingsmiljø. Vi klæder jeres trænere på til at være kulturbærere.

Spilleroplæg

Introduktion og uddannelse af klubbens spillere med henblik på at anvende Refiners værktøjer på og udenfor banen samt at gøre det til en naturlig del af hverdagen.

Gruppeworkshop

Vi hjælper spillerne individuelt i det konkrete arbejde med Refiners værktøjer i plenum/grupper. Workshoppens formål er at sikre, at spillerne hver især kommer frem til relevante udviklingspunkter og forankre det i dem som mennesker – såvel som sportsudøvere.

Hvad
tilbyder vi?

Træner skygning

Observation på banen kan benyttes til at klarlægge OM og HVORDAN Refiner skal/kan benyttes på klubbens respektive hold, og/eller som “temperaturmåling” senere i forløbet med henblik på optimering og sparring omkring den specifikke anvendelse på banen.

Mindset undersøgelse

Klarlægger spillernes generelle mindset og adfærd til præstation og udvikling i konteksten “fodbold”. Kan identificere spillere/hold med potentielle risici for præstationsangst og lav motivation, der kan resultere i dropout og udslukning.

Spiller Interview

Dybdegående interview med udvalgte spillere om oplevelser af udvikling, konteksten & anvendelsen af Refiners værktøjer. Dette giver klubben mulighed for at reagere, skrue på tiltagene eller blive ekstra opmærksom på bestemte dynamikker på de pågældende hold.

Skab fokus og
målretning.

Værdiskabende koncept

Hvorfor Refiner?

Refiner har innoveret individuel talentudvikling og mental træning gennem simple værktøjer, der kommer med på banen – der hvor det egentligt burde være.

Case-studier og forskning baseret på bl.a. Refiners absolut første pilotforsøg, har vist en dokumenteret stigning af mastery approach, der er empirisk sammenhængende med at mindske oplevelsen af angst, bekymring og tvivl over tid.

Refiner sleeves fungerer som tydelige markører på banen, der sætter fokus på individuel udvikling. Dette hjælper spillere til at huske deres eget og hinandens fokuspunkter, samt trænerne til at huske at alle er ved at udvikle sig på visse elementer af deres spil.

Værktøjerne er skabt af sportsudøvere efter lang tids undren over, hvordan det kan gøres simpelt for alle atleter at udvikle sig og blive en bedre, mere afklaret sportsudøver.

Vi hjælper med at øge spillernes interne motivation, ejerskabsfornemmelse og oplevelse af kompetence. Det gøres gennem opgavefokuseret opmærksomhed, evaluering med udgangspunkt i spillerens tidligere selv og succesoplevelser.

Refiners koncept fungerer som første skridt på vejen til at skabe vedvarende adfærdsændringer, der senere bliver omdannet til vaner og dermed inkorporeret som en del af spillerens evner på banen. Dette kan være tekniske, taktiske, fysiske eller sociale færdigheder, men i særdeleshed også mentale barriere som at håndtere pres, frygt for at fejle eller at turde at handle i afgørende øjeblikke.

Kom med på rejsen om at tage målsætningsarbejdet et stort skridt i den rigtige retning. Det skal gøres simpelt og nemt at arbejde hårdt for at udvikle sig til sin sport. Spillerne skal aldrig være i tvivl om, hvor de er på vej hen og hvor de skal lægge deres kræfter, når ønsket er at blive bedre. Netop dét, kan Refiner hjælpe med.

Kontakt os for et
uforpligtende møde.