fbpx

→ Refiner | Online Mentaltræning Til Sportsudøvere. Start i dag!

Scouting

Overvejelser du bør gøre dig i dit scoutingarbejde
- kan man scoute mentale og sportspsykologiske færdigheder?

Når man snakker scouting, går tankerne lynhurtigt til den fysiske overlegenhed, det taktiske overblik eller de tekniske detaljer. Alle er afgørende parametre at identificere og holde øje med, når der scoutes. Her bliver relativ alderseffekt ligeledes relevant. Men i hvilken grad er det egentligt muligt at identificere spilleres nuværende mentale færdigheder? Og hvordan kan denne viden bruges aktivt i ens strategi som træner, klub eller spiller, hvad end formålet er øjeblikkelige resultater eller udvikling?

En Lille disclaimer!

Der er utallige parametre, man kan måle på, når man vil identificere en spillers mentale færdigheder. Derfor handler det i høj grad om at fastslå, hvilke mentale færdigheder man vil prioritere i sin scoutingproces og hvorledes disse stemmer overens med ens program (de strategiske overvejelser man har gjort sig ift. hvornår spillere skal have mestret noget inden for de mentale færdighedsområder).

disclaimer nr. 2!

Mental styrke kan defineres som evnen til at gøre det, man finder vigtigt, på trods af modgang og udfordringer, herunder tvivl, nervøsitet, risiko for fejltagelser m.v. Anderledes formuleret at gøre det der potentielt medfører en konsekvens på den korte bane, men en langsigtet gevinst. Når det er sagt, er det vigtigt at understrege at mental styrke IKKE er en statisk størrelse. Det er en færdighed, der kan og bør trænes, fuldstændig ligesom fysiske og tekniske færdigheder. 

Use it or lose it! Derfor kan man med fordel i en scouting proces, også have for øje, at selvom en spiller ikke nødvendigvis udviser mentale styrke i alle situationer, så er dennes nuværende mentale styrke og dennes potentiale for at udvikle mental styrke på ingen måde det samme.

Let's get to it

I en vanvittigt spændende videnskabelig artikel fra 2019 dykkede de ned i, hvorledes man kunne kvantificere oplevet pres og hvilken indflydelse dette havde på præstation. Dette skriv tager udgangspunkt i denne model, hvorfor de “mentale færdigheder” der prioriteres her, primært vedrører spillers evne til at håndtere pres.

Denne viden kan også benyttes på ens nuværende spillere. Overordnet set kan man argumentere for, at viden om spillerens evne til at håndtere pres, kan benyttes på 4 forskellige måder.
(1) Spillererhvervelse (man kunne forestille sig, at klubben ville foretrække at have spillere, der evner at præstere under pres),
(2) træning (hvis man kender til den enkelte spillers mentale udfordringer, kan man samtidigt målrette træningen så man omfavner spilleren bedst muligt),
(3) taktiske in-game beslutninger (med viden om, hvilke handlinger der har størst potentiale for succes i situationer med højt oplevet pres, kan man i sit taktiske oplæg som træner vælge at prioritere disse handlinger) og
(4) lineup og udskiftning (hvis man ved hvilke spillere der trives i pres og hvilke der ikke gør, kan man benytte denne viden strategisk uanset om målet med kampen er udvikling eller at vinde).

Punkt nr. 3 af ovenstående kan muligvis medføre lidt forvirring. Lad os forklare. Når man begiver sig ud i at undersøge, hvorledes forskellige spillere kan eller ikke kan håndtere pres, bliver man nødsaget til at kigge på “begivenhedsdata”. Og det er bare et fancy ord for at analysere video af primært kampmateriale. Forud for dette skal man selvfølgelig have opstillet en model for at måle mentalt pres, men i takt med, at man analyserer kampmateriale, bliver man udover den enkeltes evne til at håndtere pres, også opmærksom på at visse handlinger har større chance for succes end andre når presset er på et maksimum. 

Lad os tage et eksempel. Hvis man i sin analyse finder ud af, at et skud på mål udefra har 40% chance for at resultere i et mål, mens en aflevering til en mere fri mand i forsøget på at få et mål, blot har 25% chance for at resultere i et mål, jamen så kan man som træner inddrage denne viden i sit taktiske oplæg.

Det var et sidespring - lad os komme tilbage på sporet

Tilbage til “modellen” for at måle mentalt pres. Før ovenstående er muligt, skal man have gjort sig tanker om, hvordan man vil tilstræbe sig objektivt at måle mentalt pres. Med inspiration fra førnævnte artikel, kunne man vælge at opsætte et pointsystem, der hjælper med at kvantificere det mentale pres som spillerne oplever.

Det gør man ved at slå fast, hvor stor en betydning de faktorer, der gør sig gældende, skal have. Relevante faktorer kunne bl.a. være kamp-kontekstuelle-karakteristika, såsom hvorvidt man møder en rival eller ej og hvor stort er hullet med holdets nuværende og ønskede placering i ligaen. Derudover kan man også overveje den nuværende kamptilstand, såsom scoren og hvor meget tid der er tilbage.

På spillerniveau kunne man med fordel undersøge decision making (hvordan man vælger en handling ud fra mange muligheder), hvor godt spilleren udfører den valgte handling og handlingens forventede bidrag til scoren.

For så at vurdere hvordan en spiller reagerer ift. mentalt pres, sammenlignes dennes spillers præstationsdata på tværs af forskellige niveauer af mentalt pres. Her skal man selvfølgelig være opmærksom på, at denne måde at måle mentalt pres på, primært er defineret ud fra hvad der forventes, at spilleren oplever på baggrund af førnævnte parametre (nuværende kamptilstand m.v.). Men det betyder jo ikke, at spilleren reelt oplever dette niveau er pres. Ikke desto mindre er det trods alt en rimelig måde at sammenligne mentalt pres på tværs af mange spillere og klubber, uden at skulle bruge ressourcer på at interviewe hver enkelt spiller eller få dem til at udfylde et spørgeskema, der afdækker oplevet pres. For ikke at snakke om at skulle tage højde for bias og fejlkilder, hvis spilleren ved, hvad formålet med interviewet/spørgeskemaet er.

Derudover ville det være fair at antage, at konteksten omkring kampen har indflydelse på pre-game oplevet pres – aka der er forskel på en kamp, hvor udfaldet af kampen har direkte indflydelse på kvalificering til eksempelvis slutspillet, og en kamp der har tæt på ingen indflydelse på hverken placering eller holdets mulighed for at opnå deres mål.

In-game pres varierer ligeledes ud fra, hvordan kampen udvikler sig. Pres stiger i tætte kampe, især når tiden er ved at rende ud, fordi den enkelte handling har større indflydelse på kampens udfald.

Nå… nok om det.

Pointen er, at man ved at omsætte målbare kriterier, kan anskueliggøre det pres som spillere oplever i forskellige situationer. Derudover kan man gennem “begivenhedsdata”/videoanalyse vurdere, hvordan spillere håndterer pres på banen. Det kan fungere som et værdifuldt værktøj til rekruttering, udvikling, højne chancen for at vinde den enkelte kamp, samt til taktiske overvejelser. Og således kan det også fungere som et fremragende værktøj til scouting af mentale færdigheder, samt bruges som indspark i udvikling af spilleres mentale færdigheder.

Er du enten spiller, træner eller ansvarlig i en klub, og ønsker du, at enten dig selv eller dine spillere får helt konkrete værktøjer til at lære at præstere under pres? Så foreslår vi, at du går ind og kigger på vores online mentaltræningsprogram “The No Fear System”. Her får du for en slik, et online program der gennem 21 videobaseret øvelser klæder dig på til enten selv, eller at lære andre, at håndtere pres, præstationsangst, nervøsitet og frygt. 

Vores tilgang er simple. Hos os får du ikke en masse motivationssnak om, at du bare skal give den en skalle, tvinge dig selv til at tænke positivt eller får en masse ting af vide, som du allerede ved i forvejen og som ikke rigtigt hjælper dig på banen. Hos os får du i stedet helt konkrete øvelser, der har til formål at klæde dig på til at håndtere det på banen. Vi gør en pli i, at det mentale arbejde skal med på banen. For ellers bliver det for uhåndgribeligt.

 

Michael Lykkeskov
Refiner

Bonusinfo
Pas på; indeholder reklame

Er du enten spiller, træner eller ansvarlig i en klub, og ønsker du at enten dig selv eller dine spillere får helt konkrete værktøjer til at lære at præstere under pres? Så foreslår vi, at du går ind og kigger på vores online mentaltræningsprogram “The No Fear System”. Her får du for en slik, et online program der gennem 21 videobaseret øvelser klæder dig på til enten selv, eller at lære andre, at håndtere pres, præstationsangst, nervøsitet og frygt. 

Vores tilgang er simple. Hos os får du ikke en masse motivationssnak om, at du bare skal give den en skalle, tvinge dig selv til at tænke positivt eller får en masse ting at vide, som du allerede ved i forvejen og som ikke rigtigt hjælper dig på banen. Hos os får du i stedet helt konkrete øvelser, der har til formål at klæde dig på til at håndtere det på banen. Vi gør en pli i, at det mentale arbejde skal med på banen. For ellers bliver det for uhåndgribeligt.